Why would I install the Skopos software?

A common attack by criminals is to launch ransomware on a computer or take over the browser. This is possible because the computer or browser is not up-to-date or contains vulnerable software. The advice of the National Cyber Security Center is to keep the software within your organization up to date. Read here more. For organizations, managing vulnerabilities and resolving them is complex but crucial. How can you ensure that systems are safe from exploitation?

How does Skopos help my organization to be preventively safe?

Skopos continuously analyzes whether and which vulnerable software is installed. We do this with the Skopos end-point agent. This is the program we ask you to install. Skopos is designed with security-by-design and privacy-by-design – security and privacy come first. Here you can read about security assurance en here you can read the privacy statement. The processor agreement can be requested via support@skopos.ai.  

Welke informatie verzamelt de end-point?

Wat merk jij als gebruiker? Om de analyse te doen heeft Skopos slechts minimale informatie nodig. Skopos houdt een lijst bij van welke software en versie geïnstalleerd is op een computer. Ook vragen we het IP-adres op van de computer en lezen we de informatiebeveiliging instellingen. Bijvoorbeeld: is de harde schijf gecodeerd of niet, is de firewall en antivirus actief en is Windows ge-update.  

Je kunt zelf kiezen om computers niet te koppelen aan een gebruiker. Gebruikers met beheer-rechten kunnen Skopos zelf installeren. Uitrol via platformen als InTune zijn ook mogelijk. Lees hier de installatiehandleidingen. De Skopos agent wordt automatisch ge-update, dit kun je in het portal activeren. De software kost weinig werkgeheugen en bandbreedte. De software werkt op Windows, Mac, Linux en smartphones zoals iPhone en Android.  

De informatie wordt gecodeerd op de computer en via een beveiligde verbinding naar het Skopos datacenter in Amsterdam verzonden. Daar wordt het geanalyseerd op risico’s. Dit is een continu proces.  

Hoe merk ik het resultaat?

Wanneer de analyse is afgerond wordt deze gepresenteerd in het Skopos portal. Jouw management ontvangt bevindingen met een hoog risico inclusief advies via de maand-email.  

Het is op verzoek van de gebruiker mogelijk om de accountant te vragen om een Cyber Audit (non) Assurance rapport op te stellen. Dit is een rapport voor stakeholders zoals de raad van toezicht, een bank of verzekeraar die zekerheden willen over de staat van de informatievoorziening.