Skopos Lite is een collectief pakket

Dit product is voor collectieve afnemers. Interesse? Neem contact op met partnermanager@skopos.ai. Meer weten over hoe het werkt? Lees hieronder een voorbeeld over onze samenwerking met het bedrijventerrein in Veenendaal.

Collectief Ondernemend Veenendaal veiliger maken

In de gemeente Veenendaal werken bedrijfsleven, IT leveranciers, overheid en scholen samen vanuit de bedrijvenkring ondernemend Veenendaal om de 850 ondernemers continue & meetbaar te helpen met hun digitale veiligheid. Het doel is ondernemend Veenendaal veiliger te maken tegen cyber criminaliteit.

Foto: Voorzitter van de BOV Gerrit Valkenburg en algemeen directeur van Skopos Han Veldwijk tekenen de collectieve overeenkomst.

‘Cybersecurity als totale collectiviteitsoplossing. Vergelijk het met gecertificeerde sloten met vijf sterren. Een prachtige en noodzakelijke innovatie, waarmee Veenendaal een grote stap vooruitzet en een voorbeeldfunctie vervult. Ik beschouw het ook als een visitekaartje voor ICT-stad Veenendaal’

Henk Kievit, voorzitter van het bestuur van ICT Valley en docent Business & IT bij Nyenrode Business Universiteit

 “Voor ons is het zaak om alle data veilig te houden. Dat is op alle niveaus essentieel. Dit project geeft tips om het bewustzijn hierover te vergroten. Ik zie ook dat steeds meer wederpartijen dit belangrijk vinden. Wij zijn digitaal op allerlei systemen van andere partijen aangesloten. Als er bij één van die ketenpartners iets misgaat, dan heeft dat nadelige gevolgen voor de complete keten. Daarom denk ik dat ketenpartners ook gaan eisen dat je als aangesloten partij of gebruiker een bepaald niveau van informatiebeveiliging kunt aantonen. Met als gevolg dat we gezamenlijk het kennis- en veiligheidsniveau hooghouden. Wij lopen wat dat betreft graag voorop.”

Isabelle Cox, Notaris Olenz Veenendaal